Techniques dynamiques

HARAI GOSHI
TSURI KOMI GOSHI
TAI OTOSHI
O SOTO GARI
KOSHI GURUMA
ASHI GURUMA
DE ASHI BARAI
HIZA GURUMA
IPPON SEOI NAGE
KO SOTO GARI
MOROTE SEOI NAGE

O GOSHI